Dinamica operatorilor si a suprafetelor in agricultura ecologica

Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Număr total de operatori certificați în agricultura ecologică 3155 9703 15544 15194 14470 12231 10562  8434 9008
Suprafața totală în agricultura ecologică (ha) 182706 229946 288261 301148 289251,79 245923,9 226309  258470,927 326.259,55
Cereale total (ha) 72297,8 79167 105149 109105 102531,47 81439,5 75198,31  84925,51 114.427,49
Leguminoase uscate și proteaginoase pentru producția de boabe (inclusiv semințe și amestecuri de cereale și leguminoase) (ha ) 5560,22 3147,36 2764,04 2397,34 2314,43 1834,352 2203,781  4994,66 8.751,13
Plante tuberculifere și rădăcinoase total (ha) 504,36 1074,98 1124,92 740,75 626,99 667,554 707,026  665,54 505,66
Culturi Industriale (ha) 47815,1 47879,7 44788,7 51770,8 54145,17 52583,11 53396,86  72388,33 80.193,08
Plante recoltate verzi  (ha) 10325,4 4788,49 11082,9 13184,1 13493,53 13636,48 14280,55  20350,75 28.253,75
Alte culturi pe teren arabil (ha) 579,61 851,44 27,77 263,95 29,87 356,22 258,47  88,25 112,79
Legume proaspete (inclusiv pepeni) și căpșuni (ha) 734,32 914,08 896,32 1067,67 1928,36 1210,08 1175,334  1458,78 983,10
Culturi permanente livezi vită- de- vie, arbuști fructiferi, nuci etc. (ha) 3093,04 4166,62 7781,33 9400,31 9438,53 11117,26 12019,81  13165,41 18.569,27
Culturi permanente pășuni și fânețe (ha) 31579,1 78197,5 105836 103702 95684,78 75853,57 57611,65  50685,74 66.890,44
Teren necultivat (ha) 10216,8 9758,55 8810,73 9516,33 9058,66 7225,852 9457,2  9747,94 7.572,80

Sursa: Comunicări organisme de inspecție și certificare
* Clasificare Eurostat