Ultimele oferte de vânzare terenuri agricole cu suprafețe mai mari de 30 hectare
(oferte valabile 15 zile de la data publicării pe site)

ARHIVA VANZARE TERENURI AGRICOLE


LEGISLATIE

LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (Publicat în Monitorul Oficial nr. 178 din 12 martie 2014)

ORDIN 719 din 12 mai 2014 - MADR privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (Publicat în Monitorul Oficial nr. 401 din 30 mai 2014)