Cerere de propuneri de programe 2016

CERERE DE PROPUNERI DE PROGRAME – 2016
programe simple, programe multinaţionale

Primele cereri de propuneri privind acţiuni de informare şi promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piaţa internă şi în ţările terţe în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 şi Programul de lucru anual pentru 2016 au fost publicate în Jurnalul Oficial al UE, Seria C:

  1. Cerere de propuneri programe simple*                – JOUE 2016/C 041/3
  2. Cerere de propuneri programe multinaţionale**   – JOUE 2016/C 041/4

*  - programe propuse de una sau mai multe organizaţii din acelaşi stat membru, gestionate partajat de Comisia Europeană şi statele membre

** - programe propuse de organizaţii provenind din cel puţin două state membre sau una sau mai multe organizaţii din Uniune, menţionate la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014, gestionate de Comisia Europeană

 Cererile de propuneri oferă informaţii privind temele prioritare, în conformitate cu Programul anual de lucru pentru 2016, bugetul disponibil, criteriile de eligibilitate, excludere şi de selecţie a solicitanţilor, precum şi criteriile de atribuire a cofinanţării din partea Uniunii.

Programul de lucru anual pentru 2016 acordă prioritate activităţilor de promovare puse în aplicare într-o serie de ţări terţe în care există cel mai mare potenţial de creştere, precum şi sectoarelor lapte şi carne de porc pentru de a reacţiona la situaţia dificilă de pe piaţă.

  1. DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI privind adoptarea programului de lucru pentru 2016
  2. ANEXE

Cererile pentru finanţare trebuie transmise în format electronic până la data de 28 aprilie 2016, 17:00 (ora locală Bruxelles) prin intermediul noului portal dedicat, creat pe site-ul Comisiei Europene:

  1. PORTALUL SOLICITANTULUI
  2. GHIDUL SOLICITANTULUI – Programe simple
  3. GHIDUL SOLICITANTULUI – Programe multinaţionale