Campania de promovare 2018

CERERE DE PROPUNERI
programe simple, programe multinaţionale

Cererile de propuneri pentru programe simple și, respectiv, multinaționale, au fost publicate la data de 12.01.2018 în Jurnalul Oficial al UE, Seria C:

  1. Cerere de propuneri programe simple     (JOUE 2018/C 9/09)
  2. Cerere de propuneri programe multinaţionale (JOUE 2018/C 9/10)

Cererile de propuneri se adresează unei game largi de organisme, cum ar fi organizațiile profesionale și interprofesionale, grupurile și organizațiile de producători, precum și organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv activitățile de promovare. Programele simple pot fi depuse de una sau mai multe organizații din aceeași țară UE; programele multinaționale provin de la cel puțin două organizații naționale din cel puțin două state membre sau din una sau mai multe organizații europene.

Cererile de propuneri oferă informații privind contextul general, prioritățile tematice, bugetul  disponibil defalcat pe fiecare temă în parte, criteriile de eligibilitate, acțiunile și tipurile de activități eligibile, criteriile de excludere, selecție și atribuire. De asemenea, sunt oferite indicații privind procedura de depunere a propunerilor de programe.

Propunerile se transmit online până la termenul limită de 12 aprilie 2018, ora 17:00 CET (ora Europei Centrale) prin sistemul electronic destinat participanților creat pe site-ul Comisiei Europene:

  1. PORTALUL SOLICITANTULUI
  2. GHIDUL SOLICITANTULUI – programe simple
  3. GHIDUL SOLICITANTULUI – programe multinaţionale
  4. ACORD DE GRANT MODEL – programe simple cu un singur beneficiar
  5. ACORD DE GRANT MODEL – programe simple cu beneficiari multipli

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate şi Alimente (CHAFEA): întrebări frecvente.

Informații suplimentare

Programul de lucru pentru 2018 implementat în baza Regulamentului (UE) nr. 1144/2014 privind acțiunile de informare şi promovare referitoare la produsele agricole vizează creșterea numărului de activități destinate atât țărilor terțe, în care există cel mai mare potențial de creștere, cât și pieței interne, în special prin campanii menite să informeze consumatorii cu privire la standardele ridicate ale produselor UE și diferitele sisteme și etichete ale UE privind calitatea (denumirea de origine protejată - DOP, indicația geografică protejată - IGP, specialitatea tradițională garantată - STG).

Suma alocată programelor de promovare care vor fi selectate pentru cofinanțarea UE în 2018 este de 179,1 mil. euro, mai mult cu 37,1 mil. euro mai mult față de bugetul din 2017.

Ca și în anii precedenți, o parte din fondurile destinate campaniilor de promovare din 2018 se adresează anumitor sectoare: un buget total de 6 milioane euro a fost alocat programelor de informare și promovare destinate să evidențieze aspectul durabil al producției  de carne de oaie și capră, care este considerat cel mai extins sistem de producție animalieră și care joacă un rol important în protejarea naturii și păstrarea biodiversității. Din această sumă, 2 mil. euro sunt prevăzute pentru programele simple, iar 4 mil. euro sunt rezervate programelor multinaționale.

Un buget suplimentar fost alocat, de asemenea, campaniilor menite să promoveze alimentația sănătoasă și să crească consumul de fructe și legume în UE, un răspuns direct la dificultățile întâmpinate în special de sectorul fructelor și legumelor ca urmare a embargoului impus de Federația Rusă.

 

Programul de lucru pentru 2018, teme prioritare și alocări bugetare

PROGRAME SIMPLE

milioane euro

pondere %

Pe piața UE

20

20

TEMA 1. Programe de informare și promovare privind sistemele de calitate ale Uniunii.

11

55

TEMA 2. Programe care evidențiază caracteristicile specifice ale metodelor agricole din UE și caracteristicile produselor agroalimentare europene

7

35

TEMA 3. Programe de informare și promovare destinate să  evidențieze aspectul durabil al producției de carne de oaie/capră (*)

2

10

În țări terțe

75

75

TEMA 4. Programe care vizează China, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan, Asia de Sud-Est, Asia de Sud

26,25

35

TEMA 5. Programe care vizează Canada, SUA, Mexic, Columbia

22,5

30

TEMA 6. Programe de informare și promovare care vizează alte zone geografice

26,25

35

Perturbarea pieței / apel suplimentar pentru propuneri

5

5

Total programe simple

100

100

PROGRAME MULTINAȚIONALE

milioane euro

pondere %

TEMA A. Programe de informare și promovare având ca obiectiv evidențierea aspectului durabil al producției de carne de oaie/capră pe piața UE (*)

4

5

TEMA B. Programe care vizează creșterea consumului de fructe și legume pe piața internă în cadrul unor practici alimentare adecvate, pe piața UE

8

10

TEMA C. Programe de informare și promovare care vizează creșterea gradului de conștientizare și de recunoaștere a sistemelor de calitate ale Uniunii, a caracteristicilor specifice ale metodelor agricole din UE și a caracteristicilor produselor agroalimentare europene, pe piața internă    

30

38

TEMA D. Programe de informare și promovare care vizează orice țară terță

32,1

41

Perturbarea pieței / apel suplimentar pentru propuneri

5

6

Total programe multinaționale

79,1

100

TOTAL PROGRAME SIMPLE  + MULTINAȚIONALE

179,1

 

Inițiative proprii ale Comisiei (acțiuni comerciale, campanii, târguri etc.)

9,5

 

TOTAL PROMOVARE

188,6

 

(*) Propunerile pentru carnea de oaie/capră sunt, de asemenea, eligibile în cadrul temelor 1 și 2 și respectiv, C și D. Pentru programele destinate cărnii de oaie/capră propuse în cadrul temelor 2 și C, pentru a se evita suprapunerile, mesajul trebuie să fie altul decât evidențierea aspectului durabil al producției de carne de oaie/capră, exceptând situația în care carnea de oaie/capră este asociată cu un alt produs (alte produse).