Campania de promovare 2017

CERERE DE PROPUNERI DE PROGRAME – 2017
programe simple, programe multinaţionale

 

În Jurnalul Oficial al UE, Seria C, au fost publicate la data de 12.01.2017 Cererile de propuneri pentru programe simple și, respectiv, multinaționale, privind acţiuni de informare şi promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piaţa internă şi în ţările terţe în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1144/2014, și anume:

  1. Cerere de propuneri programe simple   (JOUE 2017/C 9/06)
  2. Cerere de propuneri programe multinaţionale   (JOUE 2017/C 9/07)

Programele simple pot fi propuse de una sau mai multe organizaţii solicitante din acelaşi stat membru și sunt gestionate partajat de Comisia Europeană şi statele membre, iar programele multinaționale pot fi propuse de organizaţii provenind din cel puţin două state membre sau una sau mai multe organizaţii din Uniune, menţionate la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014, fiind gestionate de Comisia Europeană.

Cererile de propuneri oferă informaţii privind contextul general, prioritățile tematice, bugetul orientativ disponibil defalcat pe fiecare temă în parte în conformitate cu Programul anual de lucru, criteriile de eligibilitate, acțiunile eligibile, criteriile de excludere şi de selecţie a solicitanţilor, precum şi criteriile de atribuire a granturilor din partea Uniunii. De asemenea, sunt oferite indicații privind procedura de depunere a propunerilor de programe.

Programul anual de lucru pentru 2017 acordă prioritate produselor din cadrul sistemelor de calitate ale UE, din regiunile ultraperiferice și care provin din producția ecologică, dar include, de asemenea, elemente specifice sectoarelor afectate de dificultăți pe piață, cum ar fi produsele lactate și carnea de porc și de vită, precum și un plus de 4,5 milioane EUR disponibile pentru sectoarele care se confruntă cu crize neașteptate. Un alt element nou introdus în campania 2017 îl reprezintă alocarea a 15 milioane € pentru programe de promovare a creșterii nivelului de conștientizare cu privire la agricultura durabilă și la rolul agriculturii în combaterea schimbărilor climatice pe piața internă:

  1. DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI privind adoptarea Programului de lucru pentru 2017
  2. ANEXELE I și II la Programul de lucru pentru 2017

Cererile pentru finanţare trebuie transmise online până la termenul limită de 20 aprilie 2017, 17:00 CET (ora Europei Centrale) prin intermediul portalului destinat participanților creat pe site-ul Comisiei Europene:

  1. PORTALUL SOLICITANTULUI
  2. GHIDUL SOLICITANTULUI – Programe simple
  3. GHIDUL SOLICITANTULUI – Programe multinaţionale
  4. ACORD DE GRANT MODEL – programe simple cu un singur beneficiar
  5. ACORD DE GRANT MODEL – programe simple cu beneficiari multipli

 

Agenţia Executivă pentru Consumatori, Sănătate şi Alimente (CHAFEA): întrebări frecvente.

 

Contextul Campaniei de promovare 2017

 

În 2017, producătorii din UE beneficiază de un buget majorat, în sumă de 133 de milioane EUR, pentru a promova produsele agroalimentare ale Uniunii în interiorul și în afara acesteia și pentru a găsi în continuare noi piețe.

Comisia Europeană a adoptat Strategia 2017 de promovare a produselor agroalimentare ale Uniunii, cu un buget total de 133 de milioane EUR, față de cele 111 milioane EUR disponibile în 2016. Această sumă va cofinanța o serie de programe care vor viza, în majoritatea lor, regiuni și țări terțe precum China, Orientul Mijlociu, America de Nord, Asia de Sud-Est și Japonia.

Bugetul din 2017 reprezintă o creștere netă în raport cu suma alocată în 2016, fapt ce subliniază sprijinul acordat producătorilor agroalimentari din UE. Aproximativ 63 de milioane EUR au fost alocate pentru programe de promovare pe piețele țărilor terțe. Planul anual de lucru pune încă o dată accent pe produsele reglementate prin sistemele de calitate ale UE, din regiunile ultraperiferice și provenind din producția ecologică, dar include și elemente specifice pentru sectoarele afectate de dificultăți pe piață, cum ar fi produsele lactate și carnea de porc și de vită. De asemenea, este disponibilă o sumă suplimentară de 4,5 milioane EUR pentru sectoarele care se confruntă cu crize neprevăzute. Un alt element nou pentru 2017 este alocarea unei sume de 15 milioane EUR pentru programele de promovare care contribuie la creșterea nivelului de conștientizare cu privire la agricultura sustenabilă și la rolul agriculturii în combaterea schimbărilor climatice pe piața internă.

 

  Sumele prevăzute (milioane EUR)
PROGRAME SIMPLE pe piața internă 22,5
1. Sisteme de calitate 12,375
2. Altele 10,125
PROGRAME SIMPLE în țări terțe 63,0
3. China, Asia de Sud-Est 14,75
4. SUA, Canada, Mexic 11,6
5. Africa, Orientul Mijlociu 8,45
6. Alte regiuni 11,6
7. Produse lactate și carne de porc 12,6
8. Carne de vită 4,0
Perturbarea pieței/cerere de propuneri suplimentară 4,5
Total PROGRAME SIMPLE 90,0
PROGRAME MULTIPLE  
Programe de creștere a nivelului de conștientizare cu privire la agricultura sustenabilă și la rolul agriculturii în combaterea schimbărilor climatice pe piața internă. 15,05
Informații privind sistemele de calitate ale UE 15,05
Programe care evidențiază caracteristicile specifice ale metodelor agricole din Uniune și caracteristicile produselor agroalimentare din UE 12,9
Total PROGRAME MULTIPLE 43,0
TOTAL PROGRAME SIMPLE și PROGRAME MULTIPLE 133,0
Inițiativele proprii ale Comisiei 9,5
TOTAL ACȚIUNI DE PROMOVARE 142,5