Promovare produse agricole

Comisia Europeană mărește bugetul pentru promovarea produselor agroalimentare

 

În 2017, producătorii din UE vor beneficia de un buget majorat în valoare de 133 de milioane EUR pentru a promova produsele agroalimentare ale Uniunii în interiorul și în afara acesteia și pentru a găsi în continuare noi piețe.

Comisia Europeană a adoptat Strategia 2017 de promovare a produselor agroalimentare ale Uniunii, cu un buget total de 133 de milioane EUR, față de cele 111 milioane EUR disponibile în 2016. Această sumă va cofinanța o serie de programe care vor viza, în majoritatea lor, regiuni și țări terțe precum China, Orientul Mijlociu, America de Nord, Asia de Sud-Est și Japonia.

Bugetul din 2017 reprezintă o creștere clară în raport cu suma alocată în 2016, fapt ce subliniază sprijinul acordat producătorilor agroalimentari din UE. Campania de promovare din 2016 își urmează cu succes cursul: beneficiarii finali au fost selectați și vor fi în măsură să înceapă punerea în aplicare a programelor la începutul anului 2017. Programele selectate (60 de programe unice și 6 programe multinaționale) au un domeniu de aplicare mai divers și mai larg, acoperind 32 de țări terțe, față de cele 23 din anul 2015, iar în cele mai importante două destinații, SUA și China, ele se extind mult dincolo de cele mai vizate zone, New York și Beijing. Produsele cele mai promovate vor fi fructele și legumele (30 % din programe), urmate de carne (17 %) și de produsele lactate (15 %). Acest lucru reflectă importanța politicii de promovare pentru sprijinirea sectoarelor care se confruntă cu situații dificile pe piață, cum ar fi sectorul lactatelor și al cărnii de porc.

 

Contextul Campaniei de promovare 2017

Pe lângă un buget majorat pentru 2017 (133 de milioane EUR, față de 111 milioane EUR în 2016, la o rată de cofinanțare de 70%−85%), pentru acțiunile de promovare gestionate direct de Comisie, (de exemplu, pavilioanele Uniunii la târgurile din țări terțe, misiunile la nivel înalt) va fi disponibilă o sumă suplimentară de 9,5 milioane EUR. Aproximativ 63 de milioane EUR au fost alocate pentru programe de promovare pe piețele țărilor terțe. Planul pune încă o dată accent pe produsele reglementate prin sistemele de calitate ale UE, din regiunile ultraperiferice și provenind din producția ecologică, dar include și elemente specifice pentru sectoarele afectate de dificultăți pe piață, cum ar fi produsele lactate și carnea de porc și de vită. De asemenea, este disponibilă o sumă suplimentară de 4,5 milioane EUR pentru sectoarele care se confruntă cu crize neprevăzute. Un alt element nou pentru 2017 este alocarea unei sume de 15 milioane EUR pentru programele de promovare care contribuie la creșterea nivelului de conștientizare cu privire la agricultura sustenabilă și la rolul agriculturii în combaterea schimbărilor climatice pe piața internă.

Cererea de propuneri pentru anul 2017 va fi lansată cel târziu în ianuarie 2017.

 

  Sumele prevăzute (milioane EUR)
PROGRAME SIMPLE pe piața internă 22,5
1. Sisteme de calitate 12,375
2. Altele 10,125
PROGRAME SIMPLE în țări terțe 63,0
3. China, Asia de Sud-Est 14,75
4. SUA, Canada, Mexic 11,6
5. Africa, Orientul Mijlociu 8,45
6. Alte regiuni 11,6
7. Produse lactate și carne de porc 12,6
8. Carne de vită 4,0
Perturbarea pieței/cerere de propuneri suplimentară 4,5
Total PROGRAME SIMPLE 90,0
PROGRAME MULTIPLE  
Programe de creștere a nivelului de conștientizare cu privire la agricultura sustenabilă și la rolul agriculturii în combaterea schimbărilor climatice pe piața internă. 15,05
Informații privind sistemele de calitate ale UE 15,05
Programe care evidențiază caracteristicile specifice ale metodelor agricole din Uniune și caracteristicile produselor agroalimentare din UE 12,9
Total PROGRAME MULTIPLE 43,0
TOTAL PROGRAME SIMPLE și PROGRAME MULTIPLE 133,0
Inițiativele proprii ale Comisiei 9,5
TOTAL ACȚIUNI DE PROMOVARE 142,5

* Un program simplu este un program de promovare prezentat de una sau mai multe organizații solicitante din același stat membru. Un program multiplu este un program înaintat de cel puțin două organizații interesate din cel puțin două state membre sau de una sau mai multe organizații europene.