Legislatie PNA

LEGISLATIA NATIONALA

 LEGE nr. 280 din 18 noiembrie 2015 pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013 (79 KB)

  LEGE nr. 383 din 24 decembrie 2013 a apiculturii (138 KB)

HOTĂRÂRE nr. 1050 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar (134 KB)

LEGE nr. 383 din 24 decembrie 2013 a apiculturii (95 KB) 

Monitorul Oficial nr. 928 din data de 28 decembrie 2011
Actul nr. 1237 din 14 decembrie 2011
Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultura, precum şi a valorii sprijinului financiar
Textul complet in format pdf...

Monitorul Oficial nr. 388 din data de 2 iunie 2011
Actul nr. 119 din 25 mai 2011
Ordin pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor
Textul complet in format pdf...

Monitorul Oficial nr. 213 din 28 martie 2011
Actul nr. 245 din 16 martie 2011
Hotărâre privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum şi a valorii sprijinului financiar
Textul complet in format pdf...

ORDIN nr. 143 din 16 iunie 2010 privind componenţa şi funcţionarea Comitetului pentru Organizaţiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum şi procedurile de recunoaştere, monitorizare şi control, retragere a recunoaşterii, extindere a acordurilor interprofesionale şi delegare de atribuţii pentru organizaţiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare (pdf, 157 KB)

ORDIN nr. 445 din 4 iulie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare şi a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a datelor statistice (pdf, 319 KB)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 67 din 28 mai 2008 privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare (pdf, 27,9 KB)

ORDIN nr. 171 din 13 martie 2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 338/2005 (pdf, 166 KB)

ORDONANTA nr. 37 din 14 iulie 2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice (pdf, 41,7 KB)

LEGEA nr. 566 din 9 decembrie 2004 cooperatiei agricole (pdf, 95,9 KB)

ORDIN nr. 309 din 23 aprilie 2003 pentru aprobarea Programelor de ameliorare a efectivelor de bovine, ovine, păsări, albine şi viermi de mătase din România (pdf, 519 KB)

PROGRAMUL din 23 aprilie 2003 de ameliorare a albinelor din România (pdf, 40,1 KB)

Legea apiculturii nr. 89 din 28 aprilie 1998 - REPUBLICARE*) (pdf, 170 KB)

LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE

REGULAMENT nr. 1366/2015 de completare a R (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din sectorul apicol (pdf, 84 KB)

REGULAMENT nr. 1368 / 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din sectorul apicol (pdf, 107 KB)

REGULAMENTUL (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79 (CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (pdf, 88 KB)

DECIZIE 5126 DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 12.08.2013 de aprobare a programelor de îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului 1234/2007 al Consiliului și de stabilire a contribuției Uniunii la aceste programe (134 KB)

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 768/2013 AL COMISIEI din 8 august 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 917/2004 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului referitor la acțiunile care au ca scop îmbunătățirea condițiilor de producere și de comercializare a produselor apicole (704 KB)

Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei din 12 martie 2010 de stabilire a unor liste de țări terțe, teritorii sau părți ale acestora autorizate să introducă în Uniunea Europeană anumite animale și carne proaspătă, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară Text cu relevanță pentru SEE (pdf, 442 KB)

REGULAMENTUL (CE) NR. 1234/2007 AL CONSILIULUI din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (pdf, 65,4 KB)

REGULAMENTUL (CE) NR. 939/2007 AL COMISIEI din 7 august 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 917/2004 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului privind actiunile de îmbunătătire a conditiilor de productie si comercializare a produselor apicole (pdf, 42,9 KB)

REGULAMENTUL (CE) NR. 917/2004 AL COMISIEI din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului referitor la actiunile care au ca scop îmbunătătirea conditiilor de producere si de comercializare a produselor apicole (pdf, 493 KB)

REGULAMENTUL (CE) nr. 797/2004 AL CONSILIULUI din 26 aprilie 2004 privind actiunile de îmbunătătire a conditiilor de productie si comercializare a produselor apicole(pdf, 493 KB)

DIRECTIVA 92/65/CEE A CONSILIULUI din 13 iulie 1992 de definire a cerințele de sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/EEC (pdf, 649 KB)