Posturi scoase la concurs

Luni, 22 Aprilie 2019 12:11

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță organizarea de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici a concursului de recrutare în vederea ocupării a 2 funcţii publice de conducere teritoriale vacante de director executiv din cadrul Direcțiilor pentru Agricultură județene Bacău și Dâmbovița, instutuții subordonate MADR, în data de 24.05.2019, ora 10,00 proba scrisă.

Joi, 28 Martie 2019 11:21

Agenţia Națională a Zonei Montane, cu sediul în Vatra Dornei, str. Runc nr. 23, organizează, conform O.U.G. nr. 45/2008, cu modificările și completările ulterioare, privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de membru al Uniunii Europene, în data de 10 aprilie 2019, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante.

Miercuri, 20 Martie 2019 16:59

Ministerul  Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță scoaterea la concurs în data de 16 aprilie 2019, ora 10,00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală de referent IA – Compartimentul Administrativ, Direcția Generală Buget Finațe și Fonduri Europene din cadrul aparatului propriu al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Vineri, 15 Martie 2019 08:30

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă, în temeiul O.U.G. nr. 45/2008, scoaterea la concurs a unei funcţii publice de stat vacante din cadrul aparatului său propriu. Concursul va avea loc la sediul MADR în data 28 martie 2019, orele 10,00 proba scrisă. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Vineri, 15 Martie 2019 08:30

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță scoaterea la concurs în data de 16 aprilie 2019 ora 10,00, proba scrisă, a unei funcții temporar vacante de natură contractuală de consilier afaceri europene din cadrul Direcției Generale Politici În Industrie Alimentară și Comerț – aparat propriu MADR.

Luni, 25 Februarie 2019 15:18

CONCURS SUSPENDAT

Agenţia Națională a Zonei Montane, cu sediul în Vatra Dornei, str. Runc nr. 23, organizează, conform H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, în ziua de 03 aprilie 2019, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:
- 7 posturi Consilier superior, Direcția de strategii, politici și programe de dezvoltare a zonei montane, la Centrele regionale de dezvoltare montană;
- 32 posturi Consilier superior, Direcția de strategii, politici și programe de dezvoltare a zonei montane, la Oficiile de dezvoltare montană.

Marți, 19 Februarie 2019 09:09

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă, în temeiul O.U.G. nr. 45/2008, scoaterea la concurs a unei funcţii publice de stat vacante din cadrul aparatului său propriu.
Concursul va avea loc la sediul MADR în data 04 martie 2019, orele 10,00 proba scrisă. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Marți, 12 Februarie 2019 14:05

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul O.U.G. nr. 45/2008 și H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, anunță scoaterea la concurs a 3 funcții publice de execuție de stat vacante din cadrul aparatului propriu, în data de 25.02.2019, ora 1000 proba scrisă. Interviul se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Joi, 03 Ianuarie 2019 16:04

 În conformitate cu prevederile OUG nr. 45/2008 și a  Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de consilier superior din cadrul Direcției Politici în Zootehnie-Direcția Generală Politici Agricole.
Proba scrisă: 16.01.2019, ora 10,00

Joi, 13 Decembrie 2018 11:00

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă, în temeiul O.U.G. nr. 45/2008, scoaterea la concurs a unei funcţii publice de stat vacante din cadrul aparatului său propriu. Concursul va avea loc la sediul MADR în data 18 decembrie 2018, orele 10,00 proba scrisă. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

Pagina 1 din 3