Posturi scoase la concurs

Joi, 03 Ianuarie 2019 16:04

 În conformitate cu prevederile OUG nr. 45/2008 și a  Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de consilier superior din cadrul Direcției Politici în Zootehnie-Direcția Generală Politici Agricole.
Proba scrisă: 16.01.2019, ora 10,00

Joi, 13 Decembrie 2018 11:00

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă, în temeiul O.U.G. nr. 45/2008, scoaterea la concurs a unei funcţii publice de stat vacante din cadrul aparatului său propriu. Concursul va avea loc la sediul MADR în data 18 decembrie 2018, orele 10,00 proba scrisă. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

Vineri, 07 Decembrie 2018 10:24

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță organizarea de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici a concursului de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de conducere de stat vacante de director general din cadrul aparatului central al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în data de 20.12.2018, ora 10,00 proba scrisă.

Luni, 19 Noiembrie 2018 12:58

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunță organizarea examenului/concursului în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislația în vigoare, se va desfăşura astfel:
-PROBA SCRISĂ  va avea loc în data de 20.12.2018, ora 10,00 la sediul MADR din B-dul Carol I nr. 2-4, sector 3, București.
-INTERVIUL se va susține într-un termen  de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise (data și ora susținerii interviului se vor afișa odată cu rezultatele la proba scrisă, conform art. 56 alin.(2) din HG nr. 611/2008.
La examenul de promovare în grad au dreptul să participe numai funcţionari publici din cadrul MADR care îndeplinesc condiţiile legale.

Joi, 15 Noiembrie 2018 16:16

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță organizarea de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de director general la Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor. Proba scrisă: 28 noiembrie 2018, ora 10:00

Joi, 01 Noiembrie 2018 08:35

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă, în temeiul O.U.G. nr. 45/2008, scoaterea la concurs a unui număr de 7(șapte) funcţii publice de stat vacante din cadrul aparatului său propriu.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 01-08.11.2018, la secretariatul comisiilor de concurs, astfel:
 - pentru Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții, Autoritatea Competentă pentru Acreditarea Agențiilor de Plăți și a Organismului Coordonator și Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă, PSI - doamna Catana Alina, tel. 021.3072.326, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
 - pentru Direcția Politici în Zootehnie și Direcția Generală Politici în Industria Alimentară și Comerț - doamna Păunescu Mona, tel. 021.3072.484, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
Concursul va avea loc la sediul MADR în data 15 noiembrie 2018, orele 10,00 proba scrisă. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Miercuri, 24 Octombrie 2018 12:15

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul  Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de natură contractuală de consilier debutant – Compartimentul administrativ și a unui post vacant de natură contractuală de consilier IA – Compartiment protocol din cadrul Direcției generale buget finanțe și fonduri europene - aparat propriu MADR.
Data: 15.11.2018, ora 10,00 - proba scrisă.

Marți, 28 August 2018 16:43

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță organizarea de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici a concursului de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) funcţii publice vacante de conducere de director adjunct la Direcţia JURIDICĂ.
Data de sustinere a probei scrise: 10.09.2018, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul ANFP

Luni, 20 August 2018 11:17

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă, în temeiul O.U.G. nr. 45/2008, scoaterea la concurs a unei funcţii publice de stat vacante de consilier superior din cadrul Direcției Generale Control, Antifraudă și Inspecții - Serviciul Analiză Impact Programe.
Proba scrisă: 03 septembrie 2018, orele 10,00. lnterviul se va susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Vineri, 03 August 2018 14:43

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță organizarea de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de conducere vacante din cadrul MADR:
(1) Una funcție publică de conducere vacantă de şef serviciu – Serviciul Contabilizare Plăţi şi Control CFPP
(1) Una funcție publică de conducere vacantă de şef serviciu – Serviciul Efectuare Plăţi din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

(1) Una funcție publică de conducere vacantă de director –Direcția Îmbunătățiri Funciare și Fond Funciar
(1) Una funcție publică de conducere vacantă de şef serviciu –Serviciul Irigații

Pagina 1 din 2