Posturi scoase la concurs

Joi, 20 Iulie 2017 18:06

 În conformitate cu prevederile a  Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, organizează concurs prin recrutare pentru ocuparea  funcției de natură contractuală  de execuție vacantă,
Proba scrisă: 21 august 2017, ora 10:00

Joi, 20 Iulie 2017 17:58

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul O.U.G. nr. 45/2008, anunţă scoaterea la concurs a următoarelor funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului său propriu.
Proba scrisă: 31 august 2017, ora 10:00. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Joi, 20 Iulie 2017 17:50

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul O.U.G. nr. 45/2008, anunţă scoaterea la concurs a următoarelor funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului său propriu.
Proba scrisă: 29 august 2017, ora 10:00. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Joi, 20 Iulie 2017 17:46

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul H.G. nr. 611/2008, anunţă scoaterea la concurs a următoarelor funcţii publice de execuție temporar vacante din cadrul aparatului său propriu.
Proba scrisă: 23 august 2017, ora 10:00. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Luni, 03 Iulie 2017 16:55

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul O.U.G. nr. 45/2008, anunţă scoaterea la concurs de recrutare a funcţiilor publice de conducere vacante de director general și director la Direcția Generală Politici în Industrie Alimentară și Comerț din cadrul aparatului propriu al MADR.
Proba scrisă: 14 iulie 2017, ora 10:00.
Concursul se va desfășura la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Vineri, 23 Iunie 2017 08:19

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul HG nr. 611/2008, anunţă scoaterea la concurs a unei funcţii publice de execuție temporar vacante de consilier superior din cadrul Direcției Generale Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru PNDR.
Proba scrisă: 12 iulie 2017, ora 10:00.
Interviul se va susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Vineri, 16 Iunie 2017 12:00

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță organizarea de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu –Serviciul Contabilizare Plăți și Control Financiar Preventiv Propriu din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
Proba scrisă: 29 iunie 2017, ora 10:00, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Joi, 15 Iunie 2017 14:03

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, anuntă scoaterea la concurs în data de 10 iulie 2017, proba scrisa, a doua posturi contractuale la Compartimentul Administrativ din cadrul Direcției Generale Buget Finanțe și Fonduri Europene:
-1 (unu) post contractual vacant de consilier 1A;
-1 (unu) post contractual vacant de șofer I.
Proba scrisă: 10 iulie 2017, ora 10:00.
Interviul se va susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Joi, 15 Iunie 2017 13:59

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuţie vacante de consilier clasa I gradul profesional principal la: Centrul Operativ pentru Situații de Urgență.
Proba scrisă: 29 iunie 2017, ora 10:00.
Interviul se va susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Luni, 12 Iunie 2017 15:28

În conformitate cu prevederile OUG nr. 45/2008 și a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de consilier debutant din cadrul aparatului propriu al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția Politici în Zootehnie-Direcția Generală Politici Agricole.
Proba scrisă: 26 iunie 2017, ora 10:00.  

Pagina 1 din 2