Organisme modificate genetic

 Monitorul Oficial nr. 211 din data de 29 martie 2012
Actul nr. 61 din 26 martie 2012
Ordin privind autorizarea şi controlul cultivatorilor de plante modificate genetic şi măsuri pentru asigurarea coexistenţei plantelor modificate genetic cu cele convenţionale şi ecologice
Textul complet in format pdf... (pdf, 245 KB)

- POZITIA MEDIULUI ACADEMIC REFERITOARE LA PLANTELE MODIFICATE GENETIC (pdf, 207 KB)

- Suprafețele cultivate cu porumb modificat genetic MON 810, în anul 2018 (cultura principală) (pdf, 201 KB)
- Suprafețele cultivate cu porumb modificat genetic MON 810, în anul 2017 (cultura principală)
(pdf, 162 KB)
- Suprafețele cultivate cu porumb modificat genetic MON 810, în anul 2016 (cultura principală) (pdf, 80 KB)
- Suprafețele cultivate cu porumb modificat genetic MON 810, în anul 2015 (cultura principală)
(pdf, 80 KB)
- Suprafețele cultivate cu porumb modificat genetic MON 810, în anul 2014 (cultura principală)
(pdf, 84. 8 KB)
- Suprafeţele cultivate în scop comercial cu porumb modificat genetic MON 810, în anul 2013
(pdf, 90,8)
- Suprafeţele cultivate cu porumb modificat genetic MON 810, în anul 2012
(pdf, 52,6 KB)
- Suprafeţele cultivate în scop comercial cu porumb modificat genetic MON 810, în anul 2011 (pdf, 20,6 KB)
- Suprafeţele cultivate în scop comercial cu porumb modificat genetic MON 810, în anul 2010 (pdf, 54,5 KB)
- Suprafeţele cultivate în scop comercial cu porumb modificat genetic MON 810, în anul 2009 (pdf, 78,4 KB)
- Suprafeţele cultivate în scop comercial cu porumb modificat genetic MON 810, în anul 2008 (pdf, 68,9 KB)
- Suprafeţele cultivate în scop comercial cu porumb modificat genetic MON 810, în anul 2007 (pdf, 52,2 KB)

- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind libertatea de decizie a statelor membre în ceea ce priveşte culturile modificate genetic (pdf, 169 KB)

- RECOMANDAREA COMISIEI din 13 iulie 2010 privind orientările pentru elaborarea măsurilor naționale de coexistență pentru evitarea prezenței accidentale a OMG-urilor în culturile convenționale și ecologice (2010/C 200/01) (pdf, 751 KB)