Legislatie RICA

LEGISLATIE NATIONALA

ORDIN nr. 133 din 2 iunie 2010 privind organizarea activitatii Retelei de Informatii Contabile Agricole (RICA) in sistem descentralizat pentru anul 2010
ORDIN nr. 512 din 28 iunie 2005 privind Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 67/2004 pentru instituirea la nivel naţional a Reţelei de informaţii contabile agricole, aprobată cu modificări prin Legea nr. 465/2004
LEGE nr. 465 din 4 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/2004 privind instituirea la nivel naţional a Reţelei de informaţii contabile agricole
ORDONANŢĂ nr. 67 din 13 august 2004 privind instituirea la nivel naţional a Reţelei de informaţii contabile agricole

LEGISLATIE EUROPEANA

REGULAMENTUL 1198/2014 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei reţele de colectare de informaţii contabile agricole privind veniturile şi activitatea economică a exploataţiilor agricole în Uniunea Europeană

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/220 AL COMISIEI din 3 februarie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei rețele de colectare de informații contabile privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Uniunea Europeană

REGULAMENTUL (CE) NR. 1217/2009 AL CONSILIULUI din 30 noiembrie 2009 de creare a unei retele de colectare de date contabile agricole privind veniturile si activitatea economică a exploatatiilor agricole în Comunitatea Europeană