Promovarea vinurilor

APEL pentru depunerea propunerilor de programe de promovare a vinurilor

În atenţia solicitanţilor

În baza Regulamentul (CE) nr. 555/2008 AL COMISIEI din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale lansează apelul pentru depunerea propunerilor de programe de promovare a vinurilor pentru perioada de programare 2015 – 2018.

Produsele eligibile, cerinţele generale de conformitate administrativă privind elaborarea propunerilor de programe, condiţiile de finanţare, criteriile de evaluare şi selecţie sunt stabilite în „GHIDUL SOLICITANTULUI – pentru accesarea măsurii de promovare a vinurilor.

Propunerile de programe de promovare se depun la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în sesiune deschisă.

Informaţii suplimentare:     

GHIDUL SOLICITANTULUI - Programe de promovare a vinurilor (365 KB)
ANEXA 1 - Formular de cerere (130 KB)
Fişă de informaţii - angajament privind solicitantul (44,5 KB)
Fişă de informaţiiprivind organismul de punere în aplicare (35 KB)
ORDIN nr. 1648 din 2014 (128 KB)