Plante medicinale si aromatice

A. Date privind evoluţia suprafeţelor şi a producţiei în România

Specificare UM 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Suprafaţa mii ha 7,4 7,3 10,1 15,9 11,8 5,8 4,7 3,2 3,2 3,1
Producţie totală mii to 2,9 7,5 7,1             15,8     11,2 4,3 4,4 4,2 4,2 2,9

Sursa: 2007-2015 - INS- Anuarul Statistic al României
          2016 Date MADR, AGR2b

B. Forme de sprijin

1. Schemele de plăţi directe:

a)schema de plată unică pe suprafaţă;
b)plata redistributivă;
c)plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu;
d)plata pentru tinerii fermieri;
e)schema simplificată pentru micii fermieri.

2. Ajutoarele naţionale tranzitorii - ANT se acordă în domeniul vegetal, în limita prevederilor bugetare anuale alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

3. Ajutor de stat pentru pentru motorina utilizată în agricultură.

C. Legislaţia naţională

- Legea nr.491/2003 a plantelor medicinale si aromatice, republicată;
- Ghidul de bună practică pentru cultivarea şi recoltarea plantelor medicinale şi aromatice, aprobat prin Ordinul nr. 170/2011.

D. Legislaţia comunitară

- Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și aRegulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;

- Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 aleConsiliului;

E. Structuri asociative

Asociaţia Interprofesională - ORGANIZAŢIA INTERPROFESIONALĂ NAŢIONALĂ A ASOCIAŢIILOR DIN DOMENIUL PLANTELOR MEDICINALE ŞI AROMATICE
Preşedinte SOCOL SILVIU
Str. C.A. Rosetti, nr. 20, et.1, ap.2, sector1, Bucureşti
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Tel: 0254.241.942

PATRONATUL PLANTA ROMANICA
Preşedinte Ovidiu Bojor
Str. George Enescu 27-29 (palatul Ugir 1903 – Piata Romana) Bucuresti
Telefon/ Fax: 021 3154783 / 021 3154783
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.