Marți, 18 Decembrie 2018 09:30

Intervenția ministrului Petre DAEA în Consiliul Uniunii Europene- Agricultură și Pescuit

Intervenția ministrului Petre DAEA în Consiliul Uniunii Europene- Agricultură și Pescuit privind Actualizarea strategiei UE în domeniul bioeconomiei din data de 17 decembrie 2018

Dragă Elisabeth,

Dragă Phil,

Dragi colegi,

Îngăduiți-mi în primul rând să dau salutul de bun venit lui Rumen pentru această îndrăzneață revenire în Consiliul pe care astăzi îl desfășurăm aici. Îți doresc succes și numai bine.

Tema pusă în discuție astăzi este de o importanță deosebită, dat fiind faptul că resursele tradiționale sunt limitate, iar nevoia de răspuns economic este din ce în ce mai solicitantă.

De aceea, abordarea tematică de astăzi își găsește locul în nevoia de răspuns la cerințele zilei și de viitor, și la stabilirea căilor prin care putem face acest lucru.

Schimbul de opinii este necesar, iar căutarea soluțiilor este obligatorie.

Ca răspuns la prima întrebare pusă în discuție, România consideră că nu folosim pe deplin potențialul de care dispunem. Biomasa existentă oferă o oportunitate enormă de valorificare a resurselor biologice tratate ca deșeuri, subproduse și reziduuri.

În opinia noastră, producțiile secundare de astăzi trebuie să devină producții principale, materii prime pentru industria de biomasă din agricultură și din alte sectoare, valorificându-se astfel conceptul de bio-economie. 

Interesul deosebit pe care Romania îl are în dezvoltarea bioeconomiei a fost reiterat și cu ocazia Conferinței organizate la București, în 23 noiembrie 2018, cu tema “Oportunități pentru creștere economică și investiții: dezvoltarea bioeconomiei și a industriilor de biomasă în România”, ocazie cu care au fost prezentate proiecte inovatoare și soluții moderne pentru valorificarea biomasei rezultate din agricultură, România concretizând astfel preocuparea pe care o are ca semnatar al inițiativei BIOEAST.

Astăzi, produsele secundare se tratează ca deșeuri iar infrastructura nu este suficient de dezvoltată, înregistrând-se și un deficit de calificare umană în această direcție. 

În acest context, este necesară stimularea obligatorie a cooperării dintre cercetare și industrie, atât la nivel național, cât și la nivelul UE pentru a crea oportunități și pentru a realiza premisele extinderii unor afaceri.

România acordă o atenție deosebită acestui domeniu, motiv pentru care, pe perioada Președinției a pus pe agenda de dezbateri a Consiliului din martie subiectul bioeconomiei. 

Mai mult, în 4-5 aprilie 2019 România va organiza o conferință ce abordează bioeconomia și cercetarea în agricultură, iar  pe 3-4 iunie am plăcerea de a vă invita la Consiliul informal din București pe tema ”Bioeconomie, inovare și cercetare agricolă”.

Vă mulțumesc!