Miercuri, 31 Mai 2017 15:51

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire la informațiile din spațiul public referitoare la posibilele efecte negative (secetă) produse de rachetele antigrindină în zona Vrancea, facem următoarele precizări:

La nivel mondial, în peste 50 de țări există programe operaționale de modificare a vremii, în special pentru combaterea căderilor de grindină și creștere a precipitațiilor în zonele cu perioade de secetă frecvente. Combaterea grindinei folosind ca agent de însămânțare a norilor iodura de argint, este o tehnologie folosită cu succes în multe alte țări, nefiind asociată în nici un caz cu apariția secetei.

Prin intervenții active în atmosferă, în norii cu risc major de grindină se trimit vectori purtători de iodură de argint care, prin reacție, produc nuclee de condensare artificială. Această modificare determină un proces de precipitare a vaporilor de apă din nor și se elimină astfel pericolul producerii de grindină, iar masa de apă din nor se uniformizează și cade, sub formă de ploaie, pe o suprafață mai mare.

În concluzie, activitățile de combatere a căderilor de grindină nu afectează balanţa generală de apă în nor, nu au impact semnificativ asupra dinamicii sistemului noros (inclusiv schimbarea direcţiei acestuia) ci, dimpotrivă, asigură creşterea şi uniformizarea precipitaţiilor numai în aria de combatere şi adiacentă acesteia.

Scopul Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor este de a asigura protecția culturilor agricole cu înaltă valoare economică (vii, livezi, sere, etc) precum și al comunităților rurale din zonele de intervenție, față de fenomenele meteorologice periculoase asociate schimbărilor climatice. Activitățile de combatere a grindinei generează modificări ale condițiilor meteo-climatice la nivel local, cu rază limitată de acțiune, în spațiu și timp. Sistemul este organizat sub forma unor infrastructuri operaţionale şi de cercetare, sigure şi eficiente.

Implementarea Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor (SNACP) a început în România, ca urmare a necesității adoptării unor măsuri preventive de reducere a riscurilor climatice asociate fenomenelor meteorologice extreme: grindină, ploi torențiale, secetă, ș.a, și ținând cont de experiența în acest domeniu, la nivel mondial. În prezent funcționează unitățile de combatere a căderilor de grindină (UCCG) amplasate în Prahova, Iași, Vrancea și Oltenia. Pe lângă cele 4 unități, alte trei unități, respectiv Mureș, Timiș și Maramureș, se află în diferite etape de realizare: execuţie parţială de lucrări, proiecte tehnice şi studii.