Joi, 11 August 2016 09:59

DGP – AM pentru POPAM anunță deschiderea sesiunilor de depunere a proiectelor în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (DGP-AMPOPAM) anunță lansarea sesiunilor de depunere a proiectelor pentru următoarele măsuri:

  • Măsura I.6 - Diversificarea veniturilor și noi forme de venit;
  • Măsura I.23 - Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi - Investițiile menite să îmbunătățească infrastructura porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare, investițiile pentru construirea sau modernizarea adăposturilor pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor, inclusiv investițiile în instalațiile de colectare a deșeurilor și a deșeurilor marine;
  • Măsura II.2 - Investiții productive în acvacultură;
  • Măsura II.10 - Acvacultura care furnizează servicii de mediu (NATURA 2000);
  • Măsura III.2 - Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcţionare şi animare) - Selectarea Grupurilor de acțiune locală pentru pescuit (FLAG-uri);
  • Măsura IV.4 - Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură;

Solicitanții eligibili pot depune cereri de finanțare pentru măsurile I.6, I.23, II.2, II.10 şi IV.4 în perioada 08.08.2016 -07.10.2016 iar pentru măsura III.2 în perioada 05.08.2016 - 17.10.2016.

Pentru detalii suplimentare referitoare la Ghidurile solicitantului, alocările financiare precum și modalitățile de depunere a cererilor de finanțare vă rugăm să accesați site-ul DGP-AM POPAM www.ampeste.ro.