Dinamica operatorilor si a suprafetelor in agricultura ecologica

Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Număr operatori certificați în agricultura ecologică 3155 9703 15544 15194 14470 12231 10562
Suprafața totală în agricultura ecologică (ha) 182706 229946 288261 301148 289251,79 245923,9 226309
Cereale (ha) 72297,8 79167 105149 109105 102531,47 81439,5 75198,31
Leguminoase uscate și proteaginoase pentru producția de boabe (inclusiv semințe și amestecuri de cereale și leguminoase) (ha ) 5560,22 3147,36 2764,04 2397,34 2314,43 1834,352 2203,781
Plante tuberculifere și radacinoase total (ha) 504,36 1074,98 1124,92 740,75 626,99 667,554 707,026
Culturi Industriale (ha) 47815,1 47879,7 44788,7 51770,8 54145,17 52583,11 53396,86
Plante recoltate verzi  (ha) 10325,4 4788,49 11082,9 13184,1 13493,53 13636,48 14280,55
Alte culturi pe teren arabil (ha) 579,61 851,44 27,77 263,95 29,87 356,22 258,47
Legume (ha) 734,32 914,08 896,32 1067,67 1928,36 1210,08 1175,334
Culturi permanente (ha) livezi vită- de- vie 3093,04 4166,62 7781,33 9400,31 9438,53 11117,26 12019,81
Culturi permanente (ha) pășuni și fânețe 31579,1 78197,5 105836 103702 95684,78 75853,57 57611,65
Teren necultivat (ha) 10216,8 9758,55 8810,73 9516,33 9058,66 7225,852 9457,2

Sursa: Comunicări organisme de inspecție și certificare
* Clasificare Eurostat